DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: la persona titular del domini web és Mikel Morlas de la Rua (des d’ara CRANK), amb domicili a aquests efectes al Carrer de les quintanes, 2, 43886 de Renau i número de DNI 39910933E.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de CRANK atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

crank.doeria.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a CRANK o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CRANK ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CRANK, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. CRANK es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CRANK no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CRANK per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa a (a títol enunciatiu, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips –excepte els de “El Teler de Llum”, “Ajuntament de Tarragona” i “Generalitat de Catalunya”– combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CRANK o bé dels seus llicenciants. Les llicències de les imatges contingudes en aquesta pàgina web s’especifiquen a “Llicència Imatges“.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CRANK amb excepció del disposat a “Llicència Imatges“. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CRANK. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CRANK.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CRANK no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

CRANK es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, cambiant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

VINCLES

En el cas que en crank.doeria.net es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CRANK no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CRANK assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

CRANK es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

CRANK perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CRANK podria modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CRANK i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Alcanyís.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant la complementació de qualsevol dels formularis d’aquesta web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat denominat “usuaris web crank”, titularitat de CRANK amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb el sector.

CRANK ha contractat el tractament de fitxers amb 10DENCEHISPAHARD, S.L, empresa que proporciona els serveis d’allotjament web.

CRANK es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.

Vostè podrà de forma lliure i voluntària facilitar la informació que se li demanés en els formularis excepte en els camps que apareguessin com a obligatoris. La no introducció de la informació sol·licitada com a obligatòria podrà tenir com a conseqüència que no pugui atendre la seva sol·licitud.

Al seu torn, i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic CRANK informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades, per remetre’t informació sobre els seus productes i serveis, avisos i ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès relativa a l’activitat de CRANK.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a: mikel@doeria.net