TALLER: COM DONAR-LI UNA VOLTA A LA FEINA AMB ART

Els/les participants analitzaran casos reals d'intervencions artístiques en contextos laborals i duran a terme un projecte de transformació d'un espai de treball a partir de les claus proporcionades per la investigació CRANK.

Objectius

  • Descobrir els beneficis de l'art aplicat al (re)disseny d'espais de treball i com assolir-los.
  • Abordar l'anàlisi prèvia al disseny d'espais de treball a partir d'aspectes estètics, conceptuals, ergonòmics i culturals, entre d'altres.
  • Experimentar amb el disseny d'espais de treball a través de l'art en amb contextos laborals reals.
  • Desenvolupar competències vinculades a la gestió de processos i la comunicació amb els diversos agents, organitzacions i persones implicades.

Facilitador

Tant la investigació com les accions formatives associades a CRANK són conduïdes i facilitades per Mikel Morlas de la Rua (Diplomat en Relacions Laborals, Tècnic Superior en Prevenció de riscos laborals, Tècnic Superior en Fotografia artística i Màster en Educació i TIC) que ha desenvolupat la seva carrera professional com a artista (dissenyant, dirigint i produint projectes d'art en context) i facilitador de processos formatius, de creativitat i innovació en organitzacions i empreses.

S'ha especialitzat en la relació entre art i treball a través investigacions en el marc del programa Fàbriques de Creació del Govern Basc i de diverses col·laboracions amb el projecte Connexiones Improbables.

"Concebo l'art en els contextos laborals com una maneta; aquest dispositiu, dissenyat per potenciar i augmentar les capacitats de les persones, capaç de provocar un moviment d'allò més gran que ell mateix".

Inscripció

Per sol·licitar la teva plaça gratuïta escriu un correu electrònic a hola@doeria.net indicant les teves motivacions per participar en aquesta experiència.

Calendari

En coherència amb el plantejament metodològic, s’establiran un seguit de trobades fixes (en dates per confirmar) i d’altres flexibles i/o asíncrones que responguin a les necessitats de cada persona i als avenços dels grups que es formin.

El marc temporal en què es desenvoluparà aquesta formació serà:

20, 21, 27 i 28 d’octubre
No es requereix l’assistència a totes les sessions, ja que els/les participants redefiniran el seu calendari a partir de les necessitats dels projectes que hi desenvolupin.

(Consulta aquest espai per mantenir-te informat/da de les novetats al respecte.)

Metodologia

Amb un enfocament learning-by-doing, aquest taller s’ha dissenyat a partir dels principis constructivistes de la pedagogia. El que es materialitzarà en activitats dinàmiques, processos de co-creació i la interacció amb contextos reals.

L’inici d’aquesta formació recull una etapa d’adaptació metodològica i conceptual guiada per tal que, en una segona fase, els grups prenguin protagonisme i progressiva autonomia per emprendre les seves intervencions. Amb la qual cosa, aquesta experiència pot ser una bona oportunitat per establir vincles professionals i col·laboracions, així com per emprendre nous projectes.

A qui va adreçat?

A persones que, vinculades al món de l’art, a l’arquitectura, al disseny d’interiors, a l’ergonomia i a la gestió d’empreses, vulguin aprofundir en el desenvolupament de competències i ampliar els seus coneixements a partir d’una aproximació innovadora, contribuint amb la seva pràctica a la generació i compartició de coneixement per millorar els seus espais de treball i/o enriquir els seus perfils professionals.